Terms and Conditions

เงื่อนไขทั่วไป

• บทความทุกเรื่องเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ Movearound Journey ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
• หากประสบปัญหาในการดาวน์โหลด เช่น ดาวน์โหลดไม่ได้หรือไฟล์มีปัญหา สามารถติดต่อเราผ่านทุกช่องทางเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ข้อกำหนดการใช้งาน

• คุณได้รับสิทธิ์ในการดาวน์โหลด E-Publishing ทุกประเภทในเว็บไซต์ Movearound Journey ทั้งแผนเที่ยวสำเร็จรูป ไกด์บุ๊ค และ E-magazine เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเที่ยวส่วนบุคคล
• หลังจากดาวน์โหลดแล้วคุณสามารถนำแผนเที่ยวสำเร็จรูป E-book หรือ E-magazine ไปพริ้นต์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้ แต่ห้ามนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แล้วพริ้นต์เพื่อขายต่อหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ใดๆ ทั้งสิ้น
• คุณตกลงที่จะปกป้องแผนเที่ยวสำเร็จรูป E-book หรือ E-magazine ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ Movearound Journey จากการทำสำเนาหรือการแจกจ่ายโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาต

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดของ E-Publishing ทุกประเภทในเว็บไซต์ Movearound Journey ทั้ง แผนเที่ยวสำเร็จรูป E-book และ E-magazine ได้รับการการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิในผลงานลิขสิทธิ์ ไม่สามารถสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในงานของ Movearound Journey ได้ รวมถึงไม่มีสิทธิ์ดัดแปลงเนื้อหาบางส่วนเพื่อนำไปทำซ้ำและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

นโยบายการคืนเงิน

กรณีที่คุณกดซื้อ และชำระเงินเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ E-Publishing ทุกประเภทที่มีการกำหนดราคาจากในเว็บไซต์ Movearound Journey แล้วเกิดปัญหาดังต่อไปนี้
• ไม่สามารถเปิดไฟล์ E-Publishing ที่ดาวน์โหลดไปแล้วได้
• ไฟล์ E-Publishing ที่ดาวน์โหลดไปมีปัญหา เช่น ชำรุด สีเพี้ยน หรือจำนวนหน้าหายไป
• ไฟล์ E-Publishing ที่ดาวน์โหลดมีเนื้อหาไม่ตรงกับปกที่ต้องการสั่งซื้อ

หากคุณพบปัญหาเหล่านี้ โปรดติดต่อทีมงานที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-067-4499, 081-455-2022 หรือ E-mail : [email protected] หรือทุกช่องทางใดๆ ที่สะดวกต่อการติดต่อ ทางทีมงานจะรีบแก้ไขปัญหาหรือทำการส่งไฟล์ดาวน์โหลดไปให้ใหม่โดยตรง หากคุณยังคงพบว่าไฟล์มีปัญหา หรือทางทีมงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. คุณต้องทำการ Capture หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ปรากฎหน้าไฟล์ที่มีปัญหามาให้ทีมงาน และแจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน
2. หลังจากทีมงานตรวจสอบแล้วพบว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารภายใน 3 วัน หลังจากคุณแจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน
3. เราขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้กับผู้ที่พบว่าไฟล์มีปัญหาจริง หลังจากชำระเงิน หากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณได้ทำการสำเนาไฟล์ E-Publishing หรือพริ้นต์ไฟล์ไว้แล้ว หรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายหลอกลวงเพื่อขอเงินคืน เราขออนุญาตไม่คืนเงิน และอาจมีการดำเนินการทางกฎหมายหากพบว่าคุณกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์