เตรียมตัวกรอกใบตมจีน-03

ใบตม. ขาเข้าประเทศจีน ด้านหน้า
ใบตมขาเข้าจีน-web-02
ภาพประกอบใบตมจีน