ภาพประกอบใบตมจีน1

ใบตม. ขาเข้าประเทศจีน ด้านหน้า
FT-ใบตมจีน
Shantou-web