ภาพประกอบใบตมจีน

ใบตม. ขาเข้าประเทศจีน ด้านหน้า
เตรียมตัวกรอกใบตมจีน-03
FT-ใบตมจีน