เตรียมตัวก่อนสมัคร-Alipay

วิธีสร้างบัญชี Alipay
alipay-new-19
รูปเปิด